telefon+48 32 264 89 49
Sport Produkt (258032 B)
Sport Produkt (258032 B)
 
Jakość
W celu podnoszenia standardu naszych usług kładziemy nacisk na optymalizację każdego procesu.

Zgodnie z polityką jakości, naszym głównym celem jest osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji klienta, a także ciągłe doskonalenie we wszystkich dziedzinach funkcjonowania firmy. W celu spełnienia wymogów współpracy, od 2003 roku w Zakładzie obowiązuje System Zarządzania Jakością, aktualizowany w 2009 r. zgodnie ze standardem ISO 9001:2008.